Ħrejjef

Iċ-ċinema tal-Kavallier ta’ San Ġakbu

Nhar il-Ġimgħa, 27 ta’ Diċembru, fil-5pm

Attività promozzjonali
Dħul b’xejn

ĦREJJEF huwa proġett b’risq l-istudenti tal-ewwel sentejn tas-Sekondarja. Jgħaqqad flimkien ġabra ta’ stejjer tradizzjonali Maltin flimkien ma’ mużika kontemporanja għall-pjanu, u animazzjoni 3D fuq l-istil ta’ pupazzi silwettati (shadow puppetry). F’dan il-proġett, l-attur Joseph Galea jirrakkonta ġabra ta’ ħrejjef Maltin b’akkumpanjament fuq il-pjanu minn Tricia Dawn Williams. Il-mużika oriġinali ta’ dan il-proġett, fuq idjoma kontemporanja, hija tal-kompożitur Ruben Zahra. Għal kull ħrafa hemm projezzjoni ta’ animazzjoni diġitali 3D li nħadmet fuq stil ta’ pupazzi silwettati. Id-disinn dekorattiv tal-animazzjoni huwa ispirat minn elementi ta’ arti Barokka, filigranu, bizzilla u tberfil. Id-disinn huwa xogħol l-artista Nel Pace. L-animazzjoni diġitali ta’ Martin Bonnici.

L-Akkademja tal-Malti qed tistiednek tattendi ċ-ċinema tal-Kavallier ta’ San Ġakbu (li huwa armat biex juri projezzjoni 3D) nhar il-Ġimgħa, 27 ta’ Diċembru fil-5pm. Għal din id-darba tista’ ġġib lil sħabek u lin-neputijiet. Din l-esperjenza ma tinsihiex. Dħul b’xejn.

L-Akkademja tirringrazzja lil Ruben Zahra u lill-Kavallier ta’ San Ġakbu talli qed jorganizzaw din l-attività wara t-talba tagħna. Dan kollu wara li rajna l-proġett waqt il-festival Żigużajg ta’ dis-sena. Ir-rispons immedjat tat-tfal ma ħalliniex bi kwietna u qed ningħaqdu mal-Uffiċjali Edukattivi tal-Malti David Agius Muscat, George Mifsud u David Muscat u mal-Kapijiet tad-Dipartiment Phyllis Debono u Claire Zerafa biex mis-sena d-dieħla niktbu lill-iskejjel kollha tas-Sekondarja u ngħarrfuhom bil-proġett ĦREJJEF li qed isaħħar lil min jarah wara dan il-ġeneru tal-letteratura Maltija.

Min biħsiebu jiġi, nitolbuh jikteb lil Joe Borg, is-Segretarju tal-Akkademja info@akkademjatalmalti.com . Nitolbukom tgħidulna kemm ġejjin għax it-teatru jesa’ 100 ruħ biss.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.