Dwarna

Dan is-sit hu maħsub għall-istudenti u għall-għalliema tal-Malti tal-iskejjel kollha. Qed jitħaddem mill-Kapijiet tad-Dipartiment tal-Malti fi ħdan is-Segretarjat għall-Edukazzjoni Kattolika.

Nieħdu gost jekk tibagħtilna materjal li għandek relatat mas-sillabu tal-Malti fis-snin kollha tas-sekondarja. Tista’ tibgħat riżorsi bħal preżentazzjoni, karta tat-taħriġ, noti jew stampi. Anke jekk int student/a u taħseb li għandek materjal validu tista’ tibagħtu wkoll u ntellgħuh. Naturalment inġibu ismek u isem l-iskola tiegħek. Tiddubitax mix-xogħol tiegħek. Jekk trid aħna nistgħu naraw ix-xogħol u nagħtuk ir-rispons tagħna.

Waħdek ma tistax tagħmel kollox imma flimkien nistgħu nkomplu nkabbru din il-banka ta’ riżorsi diġitali u tiggwadanja int, l-għalliema u l-istudenti tal-iskejjel kollha. Iktbilna.

              Claire Zerafa                                               Ann Marie Schembri
claire.zerafa@maltadiocese.org         ann.marie.schembri@maltadiocese.org 

Il-Kapijiet tad-Dipartiment tal-Maltilogosegretarjat
Is-Segretarjat għall-Edukazzjoni Kattolika