Category Archives: Uncategorized

Dwar il-kitba tar-rapport fl-eżami taċ-ĊES

Mir-rapport tal-eżaminaturi taċ-ĊES ta’ Mejju 2016: “Xi wħud mill-kandidati użaw format ħażin, speċjalment dawk li nqdew bil-format tal-ittra jew tal-email, jew li kitbu avviż jew reklam. Oħrajn naqsu li jagħtu d-dettalji u l-fatti tal-attività kif kien mitlub minnhom. Kien hemm … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Jum il-Malti u taħriġ fil-kitba fl-iskola St Francis, Tas-Sliema

Nhar il-Ġimgħa, 25 ta’ Novembru, l-għalliema tal-Malti, is-Sa Dorianne Bartolo, is-Sa Audrey Borg u s-Sa Maria Elena Tanti Gregoraci, flimkien mal-istudenti kollha tas-Sekondarja, organizzaw Jum il-Malti. Kull Sena kellha rwol differenti – l-istudenti tal-Ħames Sena flimkien ma’ xi wħud minn … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

L-għalliema tal-Malti fl-iskejjel tal-Knisja se jkunu rrappreżentati fil-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti

1 ta’ Frar 2017  SODISFATTI BL-EMENDI L-ĠODDA GĦAL-LIĠI TAL-MALTI – IS-SITT GĦAQDIET TAL-MALTI Aħna l-entitajiet tal-Malti sodisfatti li l-emendi l-ġodda li ġew approvati unanimament fil-Parlament inkitbu wara laqgħa twila li l-Ministru tal-Edukazzjoni organizza mal-għaqdiet matul il-btajjel tal-Milied. Aħna konvinti li … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment