Il-Kultura

_________________________

Għandek xi riżorsi dwar il-kultura? Għamilt xi proġett interessanti mal-istudenti tiegħek? Ħadt xi ritratti tax-xogħlijiet tal-istudenti? Nieħdu gost jekk tgħaddihomlna u aħna ntellgħuhom fil-blogg tagħna f’ismek u f’isem l-iskola tiegħek. Kull min jgħaddilna l-materjal ismu jibqa’ jidher miktub fuqu.

Inħeġġukom biex naqsmu aktar l-ideat u l-materjal tagħna flimkien.