Qafas tal-Kisbiet mit-Tagħlim

Aqra l-kisbiet mit-tagħlim tal-Malti

Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar

L-assessjar kontinwu u summattiv fis-seba’ sena