Il-Verbi

azzjoni

Il-Verb Semitiku – mappa

L-Imperattiv

Il-Verbi tal-Ewwel Forma

Il-Verb Semitiku

Il-Verb Sħiħ u l-Verb Dgħajjef

Il-Verbi tat-Tieni u l-Ħames Forma

Il-Verbi tat-Tielet u s-Sitt Forma

Il-Verbi tas-Seba’ Forma

Il-Verbi tat-Tmien Forma

Il-Verbi tad-Disa’ Forma

Il-Verbi tal-Għaxar Forma

Il-Verbi tal-Malti

Il-Verbi Barranin u z-Zokk Morfemiku


Jekk għandek xi riżorsi utli dwar il-verbi, nieħdu gost jekk tgħaddihomlna u aħna ntellgħuhom f’ismek.