Il-Letteratura Yr 9

Mill-antoloġija Hemm Art fil-Folja

Dun Karm
L-Arloġġ
Għaliex?
Univers Ieħor

Novelli
Il-Ħrafa ta’ wwwkullkulurcom – Trevor Żahra
Qsari tal-Fuħħar – Joe Friggieri

Siltiet mir-Rumanzi
Nazju Ellul – Kapitlu 9
Magna Mater – Kapitlu 2

Poeżiji
Għar Dalam – Ġorġ Pisani
Lilia Agri – Anton Buttigieg
Ħitan tas-Sejjieħ – Marjanu Vella
Bħal Minutiera – Lillian Sciberras