Letteratura Yr 9

Mill-antoloġija Hemm Art fil-Folja


Dun Karm
L-Arloġġ
Għaliex?
Univers Ieħor


Novelli
Il-Ħrafa ta’ www-kullkulur-com – Trevor Żahra
Qsari tal-Fuħħar – Joe Friggieri – Analiżi


Siltiet mir-Rumanzi
Nazju Ellul – Kapitlu 9 
Magna Mater – Kapitlu 2


Poeżiji
Għar Dalam – Ġorġ Pisani
Lilia Agri – Anton Buttigieg
Ħitan tas-Sejjieħ – Marjanu Vella
Bħal Minutiera – Lillian Sciberras