Author Archives: maltikurja.com

Wara “Aqta’ Fjura u Ibni Kamra” … “Lis-Siġar” ta’ Immanuel Mifsud

Image | Posted on | 1 Comment
Image | Posted on | Leave a comment

Dwar il-kitba tar-rapport fl-eżami taċ-ĊES

Mir-rapport tal-eżaminaturi taċ-ĊES ta’ Mejju 2016: “Xi wħud mill-kandidati użaw format ħażin, speċjalment dawk li nqdew bil-format tal-ittra jew tal-email, jew li kitbu avviż jew reklam. Oħrajn naqsu li jagħtu d-dettalji u l-fatti tal-attività kif kien mitlub minnhom. Kien hemm … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment