Il-Pronomi

pronomi1

Magħżulin u Mehmużin, Dimostrattivi, Relattivi, Possessivi u Riflessivi

Id-diretti, l-indiretti u meta jingħaqdu mal-verb