Bejn Ħaltejn – Novelli

  1. Aqrali xi Ħaġa Ġdida, Qaltilha – Clare Azzopardi

  2. Il-Koranta – Oliver Friggieri

  3. Ittri lil Marta – Joe Friggieri

  4. Ix-Xini Jimxi fl-Art – Manwel Magri

  5. Jacqueline – Pierre J. Mejlak

  6. Firda minn Kelb – Ġużè Ellul Mercer

  7. Xtara l-Ħut fil-Baħar – Laurence Mizzi

  8. Bank – Frans Sammut

  9. Ċensina – Lino Spiteri

  10. Bl-Irħis – Vincent Vella