Għaliex? – Jedd il-Lsien Malti

NOTA: F’din il-paġna se ssib analiżi dettaljata. B’ġenerożità qed nagħtu aċċess għal din l-analiżi lil kulħadd. Irrispetta l-ħidma tagħna billi ma tikkupjax dan ix-xogħol. Fejn se tużah irrikonoxxi l-awturi tal-analiżi. Grazzi.

Isma’ lil Dun Karm jaqra l-poeżija tiegħu. Tista’ taqbeż l-introduzzjoni u tisma’ lil Dun Karm fit-2.20 minuta.

Spunti kritiċi mit-taħdita ta’ Prof. Adrian Grima

Analiżi – Kulleġġ Missjunarju ta’ San Pawl