Il-Letteratura Yr 11

Mill-antoloġija Hemm Art fil-Folja

Dun Karm
Lill-Kanarin
Il-Qalb tal-Bniedem
Żagħżugħ ta’ Dejjem

Novelli
Ġenn – Ġużè Bonnici
Il-Mejda tal-Mogħdija – Pierre J. Meilak

Siltiet mir-Rumanzi
Ulied in-Nanna Venut fl-Amerka – Kapitlu 1
L-Ibleh – Kapitlu 20 (minn paġna 20 sa paġna 25)

Poeżiji
F’Altamira Żewġ Barrin – Victor Fenech
Solitaire – Achille Mizzi
Ħuta – Maria Grech Ganado
Din Gżira Niexfa – Clare Azzopardi