Il-Grammatika

 

_________________________
Jekk għandek xi riżorsi utli dwar il-grammatika, jekk jogħġbok għaddihomlna u aħna nkunu nistgħu ntellgħuhom fil-blogg tagħna f’ismek. Kull min jgħaddilna l-materjal ismu jibqa’ jidher miktub fuqu.

Inħeġġukom biex naqsmu aktar l-ideat u l-materjal tagħna flimkien.