Is-sentenza sempliċi u s-sentenza subordinata

Agħfas HAWN biex tara preżentazzjoni fuq żewġ tipi ta’ sentenzi fil-qasam tas-sintassi. Grazzi lis-Sur Romario Sciberras mill-Iskola St Monica, il-Gżira, li għoġbu jagħti din il-preżentazzjoni għall-użu ta’ kull min jixtieq.

Jekk għandek xi nota jew riżorsa li tista’ tkun ta’ għajnuna għall-istudenti u l-għalliema, tista’ tibgħathielna u ntellgħuha fis-sit. Napprezzaw il-ġenerożità ta’ kulħadd. Iktar ma jkollna riżorsi iżjed inħaffu u nissimplifikaw ix-xogħol.

Weħidna ma nistgħux nagħmlu kollox.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Abbona fir-rivista “Sagħtar” 2022-2023

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tislima lil Mario Azzopardi

Id-Dipartiment tal-Malti fi ħdan is-Segretarjat għall-Edukazzjoni Kattolika jsellem lil Mario Azzopardi li miet nhar il-11 ta’ Marzu 2022.

Mario Azzopardi dejjem ta l-appoġġ u s-sostenn tiegħu lill-għalliema tal-Malti fl-iskejjel tal-Knisja billi jaċċetta l-istediniet biex iżur l-iskejjel u jkellem lill-istudenti. Fis-7 ta’ Diċembru 2011, f’sessjoni għall-għalliema, kien intervistat minn Anna Zammit dwar “Refuġjata”, poeżija magħżula għas-sillabu taċ-ĊES fl-antoloġija Bejn Ħaltejn.

Id-Dipartiment jesprimi s-sogħba għal din it-telfa u jagħti l-kondoljanzi lill-qraba u l-ħbieb tiegħu.

Posted in Uncategorized | Leave a comment