Awguri għas-sena l-ġdida

Il-bidu ta’ sena skolastika ġdida jġib miegħu diversi emozzjonijiet u aspettattivi. Min-naħa tagħna nawgurawlkom sena mimlija ħidma pożittiva u fuq kollox sena mimlija bil-gost tat-tagħlim. Jalla kull lezzjoni, kemm jekk għalliema u kemm jekk studenti, tkunilkom esperjenza li minnha tieħdu xi ħaġa, li tgħinkom timirħu fil-ħsieb, fl-emozzjoni u fuq kollox li tbiddilkom u ssiru persuni aħjar. Jalla f’kull lezzjoni tbillu “l-istikek tagħkom / fil-bott tas-sapun … u onfħu l-bżieżaq kollha li tifilħu / ħalluhom itiru sew”.

F’dan il-bidu skolastiku ġdid qed niddedikawlkom poeżija ta’ Simone Galea, “Lezzjoni” li fl-opinjoni tagħna hija poeżija sabiħa immens, li faċilment tista’ tkun manifest għal dik li għandha tkun l-esperjenza fil-klassi.

Awguri,
Claire u Ann Marie

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Image | Posted on by | Leave a comment

Bħala attività anċillari għall-Jum Ewropew tal-Lingwi f’Malta – EDL 2017, l-Għaqda tal-Malti – Università, b’kollaborazzjoni mal- European Commission Representation in Malta, se tkun qiegħda żżanżan kelma.. jew tnejn, hi u torganizza spelling bee bil-Malti, bil-parteċipazzjoni tas-Salesian Brigade. Il-kantanta u għalliema Dorothy Bezzina se tkun magħna wkoll bħala l-ġurija speċjali.

Tfal ta’ bejn it-8 u t-13-il sena huma mistiedna japplikaw sabiex jipparteċipaw f’din il-kompetizzjoni li ser issir fl-20 ta’ Settembru, bejn is-18:00 u t-20:00, fi Studjow B fi Spazju Kreattiv, il-Belt Valletta. Se jingħataw ukoll premjijiet lill-ewwel tliet rebbieħa ta’ kull sessjoni.

Il-postijiet huma limitati, għalhekk, inħeġġukom tapplikaw mill-aktar fis, jew permezz ta’ email fuq ghaqdatalmalti@gmail.com jew billi tikkuntattjawna fuq il-paġna ta’ Facebook tal-Għaqda stess 🙂

Ħajr lil Saint James Cavalier u Merlin Publishers.

#EDLangs

Posted in Uncategorized | Leave a comment