Dwar il-maltikurja

Dan is-sit hu sors ta’ riżorsi għall-istudenti u l-għalliema tal-Malti fl-iskejjel tas-sekondarja. L-istudenti jistgħu jsibu noti, preżentazzjonijiet, mapep, filmati, tislibiet, karti tat-taħriġ u ħoloq għal siti oħra marbutin mal-Malti u awturi Maltin.

L-għalliema huma kontributuri f’dan is-sit. L-informazzjoni dettaljata dwar is-sillabi huma ta’ għajnuna kbira, kif ukoll dwar l-assessjar kontinwu, gwida fuq il-karti tal-eżamijiet, is-sillabu taċ-ĊES il-ġdid u kriterji ta’ suċċess.

Is-sit qiegħed fi proċess kontinwu ta’ evoluzzjoni. Jekk int għalliem/a jew student/a u għandek materjal li tixtieq tippubblikah hawnhekk, ikkuntattjana. Waħdek ma tistax tagħmel kollox imma flimkien nistgħu nkomplu nkabbru din il-banka ta’ riżorsi diġitali u tiggwadanja int, l-għalliema u l-istudenti kollha.

              Claire Zerafa                                               Ann Marie Schembri
claire.zerafa@maltadiocese.org         ann.marie.schembri@maltadiocese.org 

logosegretarjat

Il-Kapijiet tad-Dipartiment tal-Malti
Is-Segretarjat għall-Edukazzjoni Kattolika

Posted in Dwarna | Leave a comment

malti.mt

Idħol fil-portal il-ġdid tad-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta’ Malta. Agħfas hawn.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Strieħ fis-sliem għażiż Prof. Oliver Friggieri

Illum, il-21 ta’ Novembru 2020, ħallejtna. Inti mitt imma se tibqa’ tgħix f’kull kelma li ktibt, fl-arti tal-kelma tiegħek. Se nibqgħu nitgħallmu mingħandek u m’aħna se ninsewk qatt. GRAZZI talli ħabbejt lil ilsienna, talli tajtna rigal bil-poeżiji, bl-istejjer, bir-rumanzi u bil-kritika li ktibt. Grazzi talli dewwaqtna mir-rikkezza ta’ ruħek ġentili u profonda. Grazzi talli ħallejtilna wirt kbir. Aħna se ngħożżuh u se nibqgħu naqrawk u nduqu l-grokk wiski tal-poeżija tiegħek. Aħna bħala qarrejja se nżommu l-kitba tiegħek ħajja u kull meta naqrawk se nħarsu lejn il-ħajja min-nuċċali poetiku tiegħek u nifhmu li l-ħajja hi l-vera eżami. Strieħ fis-sliem għażiż Prof. Kondoljanzi lill-għeżież tiegħu.

Prof Oliver Friggieri – 27.3.1947 – 21.11.2020
Posted in Uncategorized | Leave a comment