Nhar it-Tlieta 26 ta’ Frar 2019, fis-6.00pm fil-Librerija tal-Fakultà tal-Arti fl-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq, Rita Saliba se tagħmel taħdita li fiha tirrakkonta l-ħrejjef li rrakkontawlha fi tfulitha, bħala parti mill-proġett dwar It-Tradizzjoni Orali tad-Dipartiment tal-Malti tal-Università. Kulħadd huwa mistieden u d-dħul huwa b’xejn. Il-pubbliku huwa mistieden jipparteċipa, jiftakar u jirrakkonta ħrejjef mit-tfulija.

Rita Saliba se tirrakkonta t-trobbija tagħha qalb il-ħrejjef li kienu jgħidulha: minn stejjer popolari sa oħrajn biex jgħaddulha messaġġ jew tagħlima; minn ħrejjef ta’ rġejjen u bhejjem u siġar imsaħħra. Madankollu, aktar mir-rakkont innifsu, se turi kif dawn l-istejjer baqgħu jduru ġo rasha anki wara li spiċċat l-istorja.

Rita Saliba se tispjega kif fihom sabet kultura ta’ komunità, ta’ biżgħat fi żmien ta’ bombardamenti mill-ajru u ta’ dak li tistħajjel tifla fid-dinja reali. F’din it-taħdita se joħorġu wkoll xi varjanti ta’ rakkuntar popolari permezz ta’ xhieda ħajja mir-raħal li trabbiet fih Saliba, l-Imqabba.


Rita Saliba hija kittieba magħrufa għal-letteratura għat-tfal u għall-adolexxenti. Madankollu, tħobb tikteb ukoll għall-adulti.

Hija rebħet il-Konkors Nazzjonali ta’ kitba għaż-żgħażagħ u l-adolexxenti tliet darbiet bir-rumanzi tagħha Inżul ix-Xemx (2011), Bella Berger (2013) u Il-Kulur tal-lellux (2016). Ħarġet l-ewwel ġabra ta’ novelli tagħha, Satin, fl-2014 (innominat għall-Premju tal-Ktieb). Ġabra oħra ta’ novelli, Damask, ħarġet fis-sajf tal-2017, u l-aħħar ġabra tagħha ta’ novelli għall-adulti, Ħjut ħarġet fl-2018. Dan l-aħħar ħarġu wkoll l-ewwel tliet kotba mis-sensiela dwar karattru simpatku, Gabrijel irid misluta, Gabrijel u t-tikek u Il-flokk tar-rokit (2018).

Saliba rebħet it-tieni premju fil-kategorija Poeżiji bl-Ingliż u kisbet ir-raba’ post fil-kategorija Poeżiji bil-Malti, f’konkors imniedi mill-Għaqda Poeti Maltin u l-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb għall-festival tal-ktieb tal-2018.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Laqgħa dwar id-Deċiżjonijiet 2

It-Tlieta, 12 ta’ Frar, saret laqgħa dwar ir-regoli l-ġodda fuq il-kitba tal-kliem mill-Ingliż fil-Malti, fir-Refettorju, il-Kurja. Għal din il-laqgħa attendew diversi ħaddiema mis-Segretarjat għall-Edukazzjoni Kattolika, għalliema mill-primarja u s-sekondarja u membri minn diversi amministrazzjonijiet ta’ skejjel tal-Knisja.

Dr Farrugia wera l-proċess twil li għadda minnu l-kumitat maħtur mill-Kunsill Nazzjonali għall-Ilsien Malti biex wasal għad-Deċiżjonijiet. Hu ppreżenta d-dilemmi u l-isfidi li ltaqgħu magħhom il-membri tal-kumitat biex fl-aħħar ittieħdu d-Deċiżjonijiet. L-udjenza tat il-kontribut tagħha b’mistoqsijiet dwar kif dawn id-deċiżjonijiet se jħallu impatt fuq it-tagħlim tal-istudenti, speċjalment dawk żgħar. Is-Sur Thomas Pace, id-Direttur Eżekuttiv tal-Kunsill ħeġġeġ lill-għalliema preżenti biex l-għalliema ta’ kull skola jingħaqdu u jiddeċiedu liema kliem se jintuża mat-tfal biex ikun hemm konsistenza u lit-tfal nippreżentawlhom ukoll il-possibbiltajiet li joffru dawn id-Deċiżjonijiet.

Fr Charles Mallia, id-Delegat tal-Arċisqof fi ħdan is-Segretarjat għall-Edukazzjoni Kattolika, attenda din il-laqgħa u apprezza l-ħidma tal-Kunsill biex id-Deċiżjonijiet 2 jitwasslu fl-iskejjel tal-Knisja. Fl-aħħar tal-laqgħa tqassam ir-rapport bid-Deċiżjonijiet. Aktar ‘il quddiem se tiġi organizzata laqgħa oħra bħal din.

Aqra r-rapport sħiħ finali uffiċjali

Aqra r-rapport qasir bil-punti ġenerali

Aqra t-tabella skematika bil-passi prinċipali

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kors fil-kitba bil-Malti

Jekk tixtieq ittejjeb il-kitba tiegħek bil-Malti, dan il-kors pinġut għalik!
 
Fi Frar li ġej, id-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta’ Malta u l-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti se jiftħu l-erbatax-il kors fil-qari tal-provi bil-Malti f’Malta. L-istess kors hu offrut mill-ġdid f’Għawdex għall-Għawdxin u jiftaħ għas-sitt darba fix-Xewkija jekk jintlaħaq in-numru minimu ta’ applikanti eliġibbli. Għalhekk, l-Għawdxin huma mħeġġin jaħtfu din l-opportunità li jsegwu l-kors f’Għawdex stess, u japplikaw.
 
Min itemm il-kors b’suċċess jista’ japplika għall-iskema tal-Get Qualified biex jingħata sa 70% lura mill-ħlas tal-kors.
 
Dan il-kors universitarju ta’ Livell 5 (MQF), hu twil sena (Frar 2019 – Jannar 2020) u l-lezzjonijiet tiegħu jsiru darbtejn fil-ġimgħa. Il-kors jgħinek, fost l-oħrajn, tirrevedi l-grammatika, il-punteġġjatura u l-ortografija biex tirfina l-kitba tiegħek u jagħtik ukoll iċ-ċans tiddiskuti u tifhem aħjar ir-regoli uffiċjali tal-kitba tal-Malti. Għal dan il-għan jinkludi kemm taħriġ fil-korrezzjoni tal-Malti b’siltiet stampati, kif ukoll sessjonijiet prattiċi bil-kompjuter.
 
Huwa kors imfittex ħafna minn dawk li jużaw il-Malti f’xogħolhom u fil-pubblikazzjonijiet, bħall-impjegati tas-settur pubbliku fid-dipartimenti tal-gvern u l-kunsilli lokali, l-impjegati tal-iskejjel u l-għalliema li jgħallmu l-Malti jew suġġetti oħrajn bil-Malti, kif ukoll l-impjegati tas-settur privat, bħal dawk li jaħdmu f’kumpaniji, banek u aġenziji li jużaw il-Malti miktub, dawk li jaħdmu fil-parroċċi, ġurnalisti u xandara, u kull min jixtieq jikteb il-Malti b’aktar kunfidenza.
 
L-applikazzjonijiet fetħu diġà u jibqgħu jintlaqgħu sal-Ġimgħa, 11 ta’ Jannar 2019, fis-2:00pm. Il-formola tal-applikazzjoni timtela u tintbagħat mis-sit tal-Università:https://www.um.edu.mt/courses/search?text=proof+reading
 
Tagħrif ieħor fuq il-kors u l-applikazzjoni ssibu mis-sit tal-Kunsill tal-Maltiwww.kunsilltalmalti.gov.mt jew mis-sit: www.um.edu.mt/arts/malti/avvizi/cqp
F’każ li jkollok xi mistoqsija, ikteb fl-indirizz provi-malti.arts@um.edu.mt
Posted in Uncategorized | Leave a comment