Limerikki

Kien hemm ġewwa dar ġo Ta’ Qali,
qattus li tassew kien speċjali.
Kien jibża’ mill-ġrieden,
isaffar bħall-vrieden
U jilbes l-arloġġ u n-nuċċali.

                                                Carmel Cauchi


Kien hemm darba raġel Tas-Sliema
li tella’ fuq rasu ħamiema;
kif tagħmel ferħana
tal-bejta fis-sħana
ħammġitlu fuq rasu l-ħamiema.

                                                Anton Buttigieg


Kien hemm raġel darba l-Munxar
li ħolom li nbidel fi ħmar,
u qam mill-inħir,
maqtugħ bit-twerwir,
għalkemm huwa veru kien ħmar.

                                                Anton Buttigieg


Is-Sur Karm għandu mitt arloġġ fin;
Kollha jtektku u sbieħ ħdejn xulxin;
Dawn fil-ħin ma jaqblux,
U flimkien ma jdoqqux,
Għalhekk qatt ma jaf jgħidlek il-ħin!

                                                     Guido Lanfranco


Kien hemm darba raġel minn Garra,
idoqq fuq ix-xatt il-kitarra,
il-ħut kien jinġabar,
u fuq wiċċ il-baħar
ikanta mad-daqq tal-kitarra.

                                                     Anton Buttigieg


Kemm nixtieq li jiena kaċċatur
bis-senter u bl-iskrataċ indur,
kieku nwerwer lill-“kbar”
kollha arja maż-żgħar-
tal-għasafar inkun protettur.

                                                   Tony C. Cutajar


Kien hemm darba xiħ il-Maqluba
miskin kellu żaqq daqs katuba;
għattieha bil-landa,
u ħareġ mal-banda
iħabbat minflok il-katuba.

                                                    Anton Buttigieg


Kien hemm darba xiħ min-Nadur
li waħħal fuq rasu pinnur;
minn fejn ġej ir-riħ
jaf dejjem ix-xiħ,
u jimxi kif jgħidlu l-pinnur.

                                                        Anton Buttigieg