Il-Letteratura Yr 10

Mill-antoloġija Hemm Art fil-Folja

Dun Karm
Il-Għodwa
Waħdi
Il-Għanja tar-Rebħa

Novelli
Il-Mutu – Walid Nabhan
Farrett – Rita Saliba

Siltiet mir-Rumanzi
Ġiżimin li Qatt ma Jiftaħ – Kapitlu 14
Tinsiex, Publius, Tinsiex – Kapitlu 5

Poeżiji
Ħbiebi – Karmenu Vassallo
Mill-Ġdid Poeta – Rużar Briffa
Il-Ktieb – Immanuel Mifsud
Lezzjoni – Simone Galea