Poeżiji

_________________________
Jekk għandek xi riżorsi utli fuq il-poeżiji, nieħdu gost jekk tgħaddihomlna u aħna ntellgħuhom fil-blogg tagħna f’ismek. Kull min jgħaddilna l-materjal ismu jibqa’ jidher miktub fuqu.

Inħeġġukom biex naqsmu aktar l-ideat u l-materjal tagħna flimkien.