Bejn Ħaltejn – Poeżiji

 1. Refuġjata – Mario Azzopardi

 2. Lill-Qamar Kwinta – Rena Balzan

 3. Passaġġi – Ġorġ Borg

 4. Quo Vadis? – Rużar Briffa

 5. Niftakar – Anton Buttigieg

 6. Katrin tal-Imdina – Dwardu Cachia

 7. Jien – Victor Fenech

 8. Jum San Valentin – Maria Grech Ganado

 9. B’Idejna – Adrian Grima

 10. Aqta’ Fjura u Ibni Kamra – Immanuel Mifsud

 11. Fejn Jorqod ir-Riħ – Achille Mizzi

 12. Żagħżugħ ta’ Dejjem – Dun Karm Psaila

 13. Ġarġir mal-Ħerża – Marjanu Vella

 14. Geraldine – Trevor Żahra