Kisbiet: il-Malti nattiv

L-idea ġenerali dwar kif għandu jsir it-tagħlim


Programm – Rotta 3

Programm – Rotta 2

Programm – Rotta 1

It-tliet rotot tal-KITBA

It-tliet rotot tal-QARI

It-tliet rotot tas-SMIGĦ

It-tliet rotot tat-TAĦDIT


Programm tal-Metalingwa u tal-letteratura


Pjan ta’ ħidma – eżempju (1)

Pjan ta’ ħidma – eżempju (2)

Pjan ta’ ħidma – tabella vojta


L-assessjar kontinwu

Kif jista’ jitqassam l-assessjar kontinwu matul is-sena

Kif tista’ titqassam IL-KITBA

Kif jista’ jitqassam IL-QARI

Kif jista’ jitqassam IS-SMIGĦ

Kif jista’ jitqassam IT-TAĦDIT

Advertisements