Personaġġi

Preżentazzjoni – Personaġġi li taw kontribut għall-iżvilupp tal-Ilsien Malti

_________________________
Jekk għandek xi riżorsi utli dwar personaġġi Maltin, jekk jogħġbok għaddihomlna u aħna nkunu nistgħu ntellgħuhom fil-blogg tagħna f’ismek. Kull min jgħaddilna l-materjal ismu jibqa’ jidher miktub fuqu.

Inħeġġukom biex naqsmu aktar l-ideat u l-materjal tagħna flimkien.