Sillabu ĊES 2025

Biex taqra s-sillabu agħfas hawnaġġornat fit-12 ta’ Lulju 2021

NOTA: Żdied appendiċi ieħor dwar il-ġeneri tal-kitba.

Gwida dwar it-tqassim tal-letteratura skont is-snin

Year 9 / Form 3

Dun Karm
L-Arloġġ
Għaliex?
Univers Ieħor

Novelli
Il-Ħrafa ta’ wwwkullkulurcom – Trevor Żahra
Qsari tal-Fuħħar – Joe Friggieri

Siltiet mir-Rumanzi
Nazju Ellul – Kapitlu 9
Magna Mater – Kapitlu 2

Poeżiji
Għar Dalam – Ġorġ Pisani
Lilia Agri – Anton Buttigieg
Ħitan tas-Sejjieħ – Marjanu Vella
Bħal Minutiera – Lillian Sciberras


Year 10 / Form 4

Dun Karm
Il-Għodwa
Waħdi
Il-Għanja tar-Rebħa

Novelli
Il-Mutu – Walid Nabhan
Farrett – Rita Saliba

Siltiet mir-Rumanzi
Ġiżimin li Qatt ma Jiftaħ – Kapitlu 14
Tinsiex, Publius, Tinsiex – Kapitlu 5

Poeżiji
Ħbiebi – Karmenu Vassallo
Mill-Ġdid Poeta – Rużar Briffa
Il-Ktieb – Immanuel Mifsud
Lezzjoni – Simone Galea


Year 11 / Form 5

Dun Karm
Lill-Kanarin
Il-Qalb tal-Bniedem
Żagħżugħ ta’ Dejjem

Novelli
Ġenn – Ġużè Bonnici
Il-Mejda tal-Mogħdija – Pierre J. Meilak

Siltiet mir-Rumanzi
Ulied in-Nanna Venut fl-Amerka – Kapitlu 1
L-Ibleh – Kapitlu 20 (minn paġna 20 sa paġna 25)

Poeżiji
F’Altamira Żewġ Barrin – Victor Fenech
Solitaire – Achille Mizzi
Ħuta – Maria Grech Ganado
Din Gżira Niexfa – Clare Azzopardi