Dwar il-kitba tar-rapport fl-eżami taċ-ĊES

Mir-rapport tal-eżaminaturi taċ-ĊES ta’ Mejju 2016:

“Xi wħud mill-kandidati użaw format ħażin, speċjalment dawk li nqdew bil-format tal-ittra jew tal-email, jew li kitbu avviż jew reklam. Oħrajn naqsu li jagħtu d-dettalji u l-fatti tal-attività kif kien mitlub minnhom. Kien hemm xi wħud li ma ħaddmux il-punteġġjatura – ġieli f’rapport sħiħ ma ssibx full stop waħda jew ma jintużawx l-ittri kapitali. Oħrajn l-ideat differenti li semmew ma qassmuhomx f’paragrafi. Barra minn hekk, uħud ma fehmux x’kien mistenni minnhom u ħarġu barra mis-suġġett. Kien hemm ukoll min ma tax titlu xieraq lir-rapport.”

Aqra r-rapport kollu

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Ħalli messaġġ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.