Gwida dwar il-komponiment letterarju għall-eżami taċ-ĊES – Mejju 2013

Din hija l-aħħar sena bl-antoloġija Qawsalla.

Dr Adrian Grima silet il-punti ewlenin mir-rapporti tal-eżaminaturi taċ-ĊES dwar il-komponiment letterarju. Il-qofol tal-preżentazzjoni huwa s-suġġerimenti għat-tfassil ta’ komponiment letterarju dwar kull waħda mill-ħames temi.

Awguri lill-istudenti kollha tal-Ħames Sena!

Il-Komponiment Letterarju taċ-ĊES – Mejju 2013

This entry was posted in Avviżi. Bookmark the permalink.