Strieħ fis-sliem għażiż Prof. Oliver Friggieri

Illum, il-21 ta’ Novembru 2020, ħallejtna. Inti mitt imma se tibqa’ tgħix f’kull kelma li ktibt, fl-arti tal-kelma tiegħek. Se nibqgħu nitgħallmu mingħandek u m’aħna se ninsewk qatt. GRAZZI talli ħabbejt lil ilsienna, talli tajtna rigal bil-poeżiji, bl-istejjer, bir-rumanzi u bil-kritika li ktibt. Grazzi talli dewwaqtna mir-rikkezza ta’ ruħek ġentili u profonda. Grazzi talli ħallejtilna wirt kbir. Aħna se ngħożżuh u se nibqgħu naqrawk u nduqu l-grokk wiski tal-poeżija tiegħek. Aħna bħala qarrejja se nżommu l-kitba tiegħek ħajja u kull meta naqrawk se nħarsu lejn il-ħajja min-nuċċali poetiku tiegħek u nifhmu li l-ħajja hi l-vera eżami. Strieħ fis-sliem għażiż Prof. Kondoljanzi lill-għeżież tiegħu.

Prof Oliver Friggieri – 27.3.1947 – 21.11.2020
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Ħalli messaġġ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.