Awguri għas-sena l-ġdida

Il-bidu ta’ sena skolastika ġdida jġib miegħu diversi emozzjonijiet u aspettattivi. Min-naħa tagħna nawgurawlkom sena mimlija ħidma pożittiva u fuq kollox sena mimlija bil-gost tat-tagħlim. Jalla kull lezzjoni, kemm jekk għalliema u kemm jekk studenti, tkunilkom esperjenza li minnha tieħdu xi ħaġa, li tgħinkom timirħu fil-ħsieb, fl-emozzjoni u fuq kollox li tbiddilkom u ssiru persuni aħjar. Jalla f’kull lezzjoni tbillu “l-istikek tagħkom / fil-bott tas-sapun … u onfħu l-bżieżaq kollha li tifilħu / ħalluhom itiru sew”.

F’dan il-bidu skolastiku ġdid qed niddedikawlkom poeżija ta’ Simone Galea, “Lezzjoni” li fl-opinjoni tagħna hija poeżija sabiħa immens, li faċilment tista’ tkun manifest għal dik li għandha tkun l-esperjenza fil-klassi.

Awguri,
Claire u Ann Marie

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Ħalli messaġġ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.