Reazzjoni Pożittiva mill-Entitajiet tal-Malti għar-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill

Seminar - Il-Kitba tal-Kliem mill-Ingliz fil-Malti_18-06-2016 (01)

Aħna, bħala sitt istituzzjonijiet u għaqdiet li naħdmu favur l-iżvilupp kontinwu tal-ilsien Malti, nixtiequ nesprimu l-apprezzament tagħna lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti għax-xogħol imprezzabbli li qed iwettaq fuq l-istandardizzazzjoni tal-kitba tal-kliem mill-Ingliż li daħal fil-Malti.

Din il-ħidma sfiqa li ilha għaddejja sitt snin u tmexxiet minn esperti tal-lingwa bis-sehem attiv ta’ għadd kbir ta’ persuni interessati u ħaddiema fl-oqsma tal-edukazzjoni, il-mezzi tax-xandir, it-traduzzjoni, il-pubblikazzjoni, il-lingwistika, u l-kitba kreattiva, wasslet biex il-Kunsill ippreżenta r-rakkomandazzjonijiet tiegħu f’seminar nazzjonali bħal dejjem miftuħ għal kulħadd nhar is-Sibt 18 ta’ Ġunju 2016.

Aħna napprezzaw il-professjonalità tal-Kunsill u fl-istess ħin il-ħeġġa tiegħu li jisma’ lil kulħadd u jdaħħal it-tibdil biss fejn hemm bżonnu. Għal darb’oħra, il-Kunsill għamel l-almu tiegħu biex jiddiskuti ma’ dawk kollha li għandhom għal qalbhom il-lingwa Maltija u jfisser fid-dettall kif wasal għar-rakkomandazzjonijiet tiegħu. Inħeġġu lil dawk kollha li jixtiequ jsemmgħu leħenhom fuq il-kitba tal-kliem mill-Ingliż fil-Malti biex jieħdu sehem ukoll f’din l-aħħar fażi tal-konsultazzjoni pubblika qabel ma l-Kunsill iħabbar id-deċiżjonijiet finali tiegħu, kif inhu mitlub li jagħmel bil-liġi.

Aħna nemmnu li l-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti kapaċi jimxi b’dan il-mod professjonali u demokratiku għax huwa magħmul minn rappreżentanza wiesgħa ta’ dawk kollha li jaħdmu fil-qasam tal-iżvilupp ta’ lsienna.

Minkejja l-fehmiet differenti li jeżistu fuq dan is-suġġett verament kumpless, apprezzajna ħafna, għal darb’oħra, il-kolleġġjalità u l-ispirtu ta’ kollaborazzjoni li jeżistu bejn dawk kollha impenjati fil-qasam tat-tħaddim u l-iżvilupp tal-Malti. Kemm il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien kif ukoll aħna bħala għaqdiet u istituzzjonijiet ħdimna bis-sħiħ biex noħolqu dan l-ispirtu ta’ kollaborazzjoni ħajja u fl-istess ħin dinamika.

Nirringrazzjaw lill-mezzi tax-xandir tal-interess tagħhom f’dawn ir-rakkomandazzjonijiet li ħabbar il-Kunsill waqt is-seminar nazzjonali tat-18 ta’ Ġunju u nħeġġuhom biex fir-rappurtaġġ tagħhom jirriflettu kemm jistgħu l-kumplessità ta’ dan il-fenomenu u r-raġunijiet lingwistiċi u kulturali li wasslu għar-rakkomandazzjonijiet. Dan huwa suġġett li m’għandux jiġi ttrattat bi preġudizzji jew b’simplifikazzjonijiet bla bżonn.

Din l-istqarrija qed tinħareġ minn dawn l-għaqdiet u l-istituzzjonijiet:

L-Akkademja tal-Malti

L-Għaqda tal-Malti – Università

L-Għaqda tal-Qarrejja tal-Provi

Id-Dipartiment tal-Malti tal-Università ta’ Malta

L-Istitut tal-Lingwistika tal-Università ta’ Malta

Id-Dipartiment tal-Malti tal-UOM Junior College

18 ta’ Ġunju 2016

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Ħalli messaġġ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.