Attivitajiet b’risq de Soldanis

Dis-sena jaħbat it-300 anniversarju mit-twelid tal-Kanonku Ġan Piet Franġisk Agius de Soldanis (1712-1770). Kien l-ewwel wieħed li xandar kemm felaħ fuq l-ilsien Malti u kiteb fuq l-istorja, ir-reliġjon u l-kultura tal-Maltin.

Il-wirja

Bħalissa għaddejja wirja fuqu l-Bibljoteka Nazzjonali, il-Belt. Id-dati tal-wirja huma:

mit-22 sas-26 ta’ Ottubru, u
mit-12 sas-16 ta’ Novembru.

Fil-wirja qed jiġu ppreżentati l-manuskritti ta’ de Soldanis, xi sejbiet arkeoloġiċi li semma f’xogħlijietu, u pitturi marbutin ma’ xogħlijietu.

 

Ktejjeb b’xejn għall-istudenti tar-Raba’ Klassi tas-Sekondarja

L-istudenti tar-raba’ sena tas-sekondarja li jattendu l-wirja jingħatalhom ktejjeb b’xejn fuq de Soldanis. Barra li miktub b’mod mexxej u mżewwaq b’pitturi tal-epoka, fih it-taħriġiet u d-djalogi ta’ de Soldanis. Ideali għat-tħejjija tal-eżami taċ-ĊES

 

Intervisti u qari fuq il-YouTube

Min jixtieq isemma’ l-għaxar djalogi sbieħ ta’ de Soldanis lill-istudenti, kulma jrid jagħmel hu li jidħol fil-YouTube u jittajpja “De Soldanis”. Barra d-djalogi, jista’ jsemmgħalhom xi waħda mill-40 intervista ma’ storiċi u lingwisti fuq de Soldanis. Jista’ wkoll isemmgħalhom id-daħla tad-dizzjunarju.

Tista’ tidħol direttament fl-istazzjon tal-YouTube fejn hemm dawn ir-riżorsi kollha minn hawn.

———————————————– 

B’rabta ma’ dan

Ara l-istqarrija tal-Ministeru għal Għawdex u xi ritratti tal-wirja (DOI).

Ara wkoll l-istqarrija tat-tnedija tal-ktieb tas-sekondarja u xi ritratti tal-istess attività (DOI).

Ħajr lill-Ministeru għal Għawdex, il-Libreriji Maltin, Heritage Malta u d-Dipartiment tal-Malti tal-Università, li qed jikkollaboraw fil-proġett. Prosit ta’ din l-inizjattiva.

This entry was posted in Attivitajiet, Avviżi. Bookmark the permalink.