L-ewwel laqgħa mal-għalliema

Nhar il-Ħamis, 27 ta’ Ottubru, saret l-ewwel laqgħa mis-sensiela Deċiżi fuq il-kontenut tas-sillabu taċ-Ċertifikat tal-Edukazzjoni Sekondarja 2014.

This slideshow requires JavaScript.

F’din il-laqgħa, Dr Mario Cassar intervista lill-awtur Trevor Żahra fuq il-poeżija Geraldine filwaqt li Dr Adrian Grima analizza n-novella Jacqueline. L-għalliema laqgħu din l-inizjattiva b’entużjażmu. Dawn il-laqgħat se jservu bħala gwida u fl-istess ħin qed joffru opportunità tajba għal diskussjoni diretta bejn l-għalliema u l-awturi u l-poeti li hemm fis-sillabu li qed jgħallmu. Dan huwa l-bidu ta’ ħidma kollettiva bejn l-għalliema tal-Malti. Sodisfatti ħafna bl-attendenza u ħerqana biex nibqgħu niltaqgħu u naħdmu flimkien għat-tagħlim tal-istudenti tagħna.

Nixtiequ nfakkru lill-għalliema li l-laqgħa li jmiss se ssir fis-17 ta’ Novembru, il-Kurja, fis-6pm. Id-dħul ikun minn Triq l-Iljun, il-Furjana. Dakinhar se jkollna lill-Prof. Charles Briffa li se jintervista lil Oliver Friggieri, awtur ta’ Il-Koranta. Barra minn hekk, Immanuel Mifsud se jagħmel analiżi fuq il-kitba ta’ Clare Azzopardi Aqrali xi ħaġa ġdida. Narawkom!

This entry was posted in Kuntatt mal-għalliema. Bookmark the permalink.