Jum il-Malti u taħriġ fil-kitba fl-iskola St Francis, Tas-Sliema

This slideshow requires JavaScript.

Nhar il-Ġimgħa, 25 ta’ Novembru, l-għalliema tal-Malti, is-Sa Dorianne Bartolo, is-Sa Audrey Borg u s-Sa Maria Elena Tanti Gregoraci, flimkien mal-istudenti kollha tas-Sekondarja, organizzaw Jum il-Malti.

Kull Sena kellha rwol differenti – l-istudenti tal-Ħames Sena flimkien ma’ xi wħud minn tar-Raba’ Sena ħadu l-inizjattiva li jdoqqu tiżwiqa mużikali ta’ numru ta’ diski bil-Malti.  Il-grupp daqq diversi strumenti u kanta dawn id-diski kollha mingħajr mużika oħra fl-isfond. Il-preparamenti kienu ilhom isiru mill-ewwel ġimgħa tal-iskola bil-provi qabel u wara l-iskola kif ukoll fil-ħin tar-rikreazzjoni. Ir-riżultat kien wieħed sodisfaċenti ħafna hekk kif  l-istudenti wrew il-kapaċitajiet tagħhom quddiem l-iskola kollha.

Din it-tiżwiqa saret fil-ħin allokat fil-brejk u anki quddiem is-Sur Edgar Preca, fiż-żjara tiegħu li għamel l-Iskola f’Jum il-Malti.

Grupp ieħor tal-istess snin żifen u anima d-diska ‘Żewġ Qagħqiet’. Din id-diska tissimbolizza l-vjaġġ li koppja tgħaddi minnu bit-tbatijiet kollha tal-ħajja.
Iż-żifna saret quddiem l-istudenti tar-Raba’ u l-Ħames Sena kif ukoll quddiem is-Sur Preca u l-Kap tal-Iskola.

L-istudenti tat-Tielet Sena organizzaw numru ta’ logħob tradizzjonali u edukattiv. Il-materjal kollu bżonjuż ġie preparat mill-istudenti nfushom u fil-Jum ħadu ħsieb il-preparamenti kollha u l-logħob innifsu. L-istudenti tal-ewwel u tat-tieni Sena setgħu jilagħbu dan il-logħob fi gruppi.

Minbarra l-briju mużikali, waqt dan il-logħob, l-istudenti tal-Kunsill, għalliema u studenti mir-Raba’ Sena għenu fil-bejgħ ta’ ikel u xorb tradizzjonali Malti.

Ftit minn dan l-ikel ġie preparat mill-għalliema tal-Home Economics u mill-ġenituri.

Taħriġ marbut mal-kitba

Bejn il-21 u l-24 ta’ Novembru, sar it-taħriġ fil-kitba bl-isem ta’ ‘Ejja ħarbex’. Għal din l-okkażjoni ġew mistiedna 4 kittieba li ffukaw fuq il-ħila tal-kitba.

L-istudenti tal-Ewwel Sena ltaqgħu mas-Sa Roberta Bajada li bdiet it-taħriġ billi laqqgħethom mal-ktieb tagħha ‘Arloġġ u Tila’. Kompliet it-taħriġ billi wriet sett ta’ stampi ta’ pitturi famużi u arloġġi li minnhom riedu joħolqu storja narrattiva jew deskrittiva. L-istudenti ħadmu fi gruppi u ppreżentaw xogħolhom quddiem l-udjenza. Fl-aħħar tat-taħriġ, l-istudenti kellhom iċ-ċans li jixtru l-ktieb u jiġi ffirmat mal-awtriċi stess.

L-istudenti tat-Tieni Sena ltaqgħu mas-Sa Leanne Ellul li fiehmet lill-istudenti fuq id-differenza li taf tagħmel il-vuċi fil-kitba. Hi wriet lill-istudenti għadd ta’ ritratti ta’ persuni differenti u huma kellhom jiktbu sentenza fl-ewwel persuna u wara fit-tieni persuna. Wara ppreżentaw xogħolhom quddiem l-udjenza. Fl-aħħar tat-taħriġ, l-istudenti kellhom iċ-ċans jixtru l-ktieb ‘Teresa’ u jistaqsu lill-kittieba diversi mistoqsijiet dwar it-teknika tal-kitba u dwar il-ħajja personali tas-Sa Leanne.

Is-Sur Caldon Mercieca għamel taħriġ lill-istudenti tat-Tielet Sena dwar il-vjaġġ fil-kitba. Beda billi wera siltiet qosra minn films differenti li wkoll juru vjaġġ. Dan kien il-punt tat-tluq sabiex l-istudenti jiktbu x’jaraw u x’jagħmlu fil-vjaġġ tagħhom mid-dar għall-iskola. L-istudenti interessaw ruħhom fil-film anime li wera s-Sur Mercieca – filmat mingħajr kliem iżda li wera azzjonijiet effettivi.

L-istudenti tar-Raba’ Sena ltaqgħu ma’ Dr Grima li ffoka dwar it-tonalitajiet differenti li bihom kittieb jaqra kitbietu. Dr Grima wera numru ta’ filmati li nġibdu waqt il-Festival Mediterranju tal-Letteratura f’Malta. Wara li raw dawn il-filmati, l-istudenti riedu jiktbu l-mod ta’ kif qed jaqra l-kittieb li qed jidher fil-filmat.

Attività oħra kienet tintrabat mat-tonalitajiet differenti li jistgħu jintużaw biex tinqara poeżija partikolari. L-istudenti riedu jiktbu jekk huma jaqrawx il-poeżija b’ton ferrieħi jew b’ton xi ftit iżjed ta’ dwejjaq.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

L-għalliema tal-Malti fl-iskejjel tal-Knisja se jkunu rrappreżentati fil-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti

1 ta’ Frar 2017

 SODISFATTI BL-EMENDI L-ĠODDA GĦAL-LIĠI TAL-MALTI – IS-SITT GĦAQDIET TAL-MALTI

Aħna l-entitajiet tal-Malti sodisfatti li l-emendi l-ġodda li ġew approvati unanimament fil-Parlament inkitbu wara laqgħa twila li l-Ministru tal-Edukazzjoni organizza mal-għaqdiet matul il-btajjel tal-Milied. Aħna konvinti li l-emendi kif approvati se jsaħħu l-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti għax jiżguraw rappreżentanza akbar, konsultazzjoni wiesgħa u implimentazzjoni effikaċi. Napprezzaw ukoll li l-Ministru Bartolo kien dispost isaħħaħ il-pożizzjoni tal-akkademiċi fil-Kunsill Nazzjonali.

Skont l-emendi l-ġodda, il-Kunsill Nazzjonali se jikber minn 11-il membru għal 15. Barra ż-żidiet imħabbra fil-Parlament fix-xhur li għaddew, issa se jkun hemm ukoll rappreżentanti taċ-Ċivil, tal-għalliema tal-iskejjel tal-Knisja u l-iskejjel indipendenti, tal-Fakultà tal-Edukazzjoni, u tat-tradutturi tal-UE.

Huwa wkoll sodisfazzjon għalina li dawn l-emendi tal-Gvern qed isiru bi qbil mal-Oppożizzjoni, li ssekondathom. Ħadna gost nisimgħu l-apprezzament tal-Oppożizzjoni għax-xogħol siewi tal-Kunsill Nazzjonali u dan jawgura tajjeb biex il-Kunsill il-ġdid jaqbad ix-xogħol li għandu quddiemu biex ikompli jkabbar ir-riżorsi tal-Malti, fosthom iċ-ċekkjatur (spellchecker), u jkompli jagħti viżibbiltà akbar lill-Malti fil-postijiet pubbliċi.

Dr Bernard Micallef
Id-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta’ Malta

Clare Azzopardi
Id-Dipartiment tal-Malti tal-Junior College

Dr Albert Gatt
L-Istitut tal-Lingwistika fl-Università

Leanne Ellul
L-Għaqda tal-Malti – Università

Karl Scicluna
L-Għaqda tal-Qarrejja tal-Provi

Dr Olvin Vella
L-Akkademja tal-Malti

Posted in Uncategorized | Leave a comment

poster_ruzar-briffa_strada-sretta_mt_web

Image | Posted on by | Leave a comment