L-analiżi u t-tħaddim tal-letteratura fis-seklu 21

F’Ottubru li ġej, 2018, tiftaħ id-Diploma fil-Letteratura Maltija, kors ta’ filgħaxija mifrux fuq sentejn għal dawk kollha li jixtiequ jesploraw il-letteratura Maltija fis-seklu 21.

L-applikazzjonijiet fetħu u jagħlqu fid-19 ta’ Lulju fis-2.00pm.

Biex tapplikaw żuru: https://esims.um.edu.mt/esims/ipp/appindex.html

. Minn hemmhekk agħżlu: Undergraduate/Postgraduate, imbagħad October 2018, Faculty of Arts, Diploma fil-Letteratura Maltija (Part-time evening), u rreġistraw.

Kritika u Interpretazzjoni │ l-Intelliġenza Artifiċjali │ ir-Rwol tal-Qarrejja │ id-Drama │ il-Poeżija Romantika │ ir-Rumanz tan-Nazzjon │ ir-Realiżmu │ il-Letteratura ta’ wara l-Indipendenza │ il-Letteratura Kożmopolitana │ il-Qari fil-Pubbliku │ l-Użu Kreattiv tat-Teknika Letterarja │ Bejn Kanoni u Sedizzjoni │ il-Lirika tal-kanzunetta │ il-Letteratura tat-Tfal u l-Adolexxenti │ l-Editjar tal-Manuskritt… Diploma fil-Letteratura Maltija, minn Ottubru li ġej. Applika minn issa.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Deċiżjoni kif l-Ingliż għandu jinkiteb fil-Malti

Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti ddeċieda dwar kif għandu jinkiteb il-kliem mill-Ingliż li daħal fil-Lingwa Maltija. Id-deċiżjoni se ssir uffiċjali meta tiġi ppubblikata fil-Gazzetta tal-Gvern.

Is-Segretarju ta’ kumitat fi ħdan il-Kunsill, George Farrugia, qal li mhux se jinħarġu listi li wieħed għandu jimxi fuqhom, iżda se jiġu ppubblikati tliet prinċipji bażiċi li wieħed għandu jimxi magħhom.

Wara aktar minn għaxar snin . . . fl-aħħar hemm deċiżjoni dwar kif għandu jinkiteb il-kliem Ingliż li daħal fil-lingwa Maltija.

Dr George Farrugia f’isem il-kumitat li ħadem fuq il-kitba tal-kliem Ingliż fil-Malti, qal li d-deċiżjonijiet isiru uffiċjali meta jiġu ppubblikati fil-Gazzetta tal-Gvern.

Dr Farrugia spjega li r-regola ewlenija tibqa’ li meta hemm kelma bil-Malti ma tintużax il-kelma Ingliża. Pereżempju tgħid biljett u mhux ticket.

Is-Segretarju tal-Kumitat Kitba tal-Kliem Ingliż fil-Malti, George Farrugia qal “meta mbagħad f’ċerti kuntesti l-kelma Maltija ma taqdikx għall-kelma Ingliża ngħidu aħna fil-kuntest ta’ kompjuter għandek bżonn tuża l-kelma chatting tibda tfittex inti u tgħid għandek paroli, tlablib, taħdita, diskors, f’dak il-kuntest ma jaqdikx dak il-kliem għax għandek bżonn tuża l-kelma chatting hemmhekk m’hemmx x’tagħmel trid tuża l-kelma bl-Ingliż.”

Dr Farrugia spjega, li skont ir-regoli l-ġodda, kliem iffurmat minn żewġ kelmiet jew aktar bħal windscreen, roundabout, shock absorber, microwave jew fire extinguisher għandhom jitħallew bl-Ingliż. Imma, kliem li daħal fir-regoli tal-grammatika Maltija bħal brejk, garaxx jew ċċarġja għandhom jinkitbu kif jinstemgħu.

Is-Segretarju tal-Kumitat Kitba tal-Kliem Ingliż fil-Malti, George Farrugia “ejja nieħdu eżempju n-nom brejk tant daħal fil-Malti li anke nużaw il-plural sħiħ brejkijiet mela f’dan il-każ li diġà daħal fir-regoli diġà ntaġen mas-sistema tal-grammatika Maltija hemmhekk ħa niktbu bil-Malti.”

Kliem ieħor li ma integrax fil-grammatika Maltija jista’ jinkiteb kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż skont l-għażla tal-kittieb. Ħafna drabi dawn huma nomi li jieħdu l-plural mill-Ingliż “s”.

Is-Segretarju tal-Kumitat Kitba tal-Kliem Ingliż fil-Malti, George Farrugia qal “nagħmlu mod trid tikteb il-kelma ħelikopter bil-Malti, il-plural tagħha mhux ħelikoptrijiet mela dik ma daħlitx fis-sistema tal-plural Malti sewwa għandek ħelikopters biss mela għandek għażla tiktibhiex bil-Malti jew bl-Ingliż u jaħseb li jekk ħa jiktibha f’dak il-kuntest se jinftiehem xorta waħda allura hemm jista’ jiktibha bil-Malti.”

Żied jgħid li hemm kliem ieħor bħal shutter, li jekk ħa jinkitbu kif jinstemgħu jaf iħawdu lill-qarrej. F’dak il-każ, Dr Farrugia qal li ġie deċiż li l-kliem bl-Ingliż m’għandux jiġi mmarkat , ħlief jekk il-kitba tkun għal tfal fl-ewwel klassijiet tal-primarja.

Dr Farrugia qal li bħalissa qed isir ħafna xogħol qabel jiġu stampati “Deċiżjonijiet 2”. Qal li mhux se jidħlu fis-seħħ mil-lum għal għada imma se jkun hemm perjodu, li jista’ jkun anke ta’ snin, biex dawn id-deċiżjonijiet jindraw.

Rapport miktub minn Ruth Castillo għall-aħbarijiet ta’ TVM.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

L-assessjar kontinwu u summattiv fil-Malti għas-seba’ sena

Preżentazzjoni

Posted in Uncategorized | Leave a comment