Advertisements
Image | Posted on by | Leave a comment

Awguri għas-sena l-ġdida

Il-bidu ta’ sena skolastika ġdida jġib miegħu diversi emozzjonijiet u aspettattivi. Min-naħa tagħna nawgurawlkom sena mimlija ħidma pożittiva u fuq kollox sena mimlija bil-gost tat-tagħlim. Jalla kull lezzjoni, kemm jekk għalliema u kemm jekk studenti, tkunilkom esperjenza li minnha tieħdu xi ħaġa, li tgħinkom timirħu fil-ħsieb, fl-emozzjoni u fuq kollox li tbiddilkom u ssiru persuni aħjar. Jalla f’kull lezzjoni tbillu “l-istikek tagħkom / fil-bott tas-sapun … u onfħu l-bżieżaq kollha li tifilħu / ħalluhom itiru sew”.

F’dan il-bidu skolastiku ġdid qed niddedikawlkom poeżija ta’ Simone Galea, “Lezzjoni” li fl-opinjoni tagħna hija poeżija sabiħa immens, li faċilment tista’ tkun manifest għal dik li għandha tkun l-esperjenza fil-klassi.

Awguri,
Claire u Ann Marie

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Image | Posted on by | Leave a comment