Il-Courseworks Yr 9

Matul id-Disa’ Sena jsiru dawn iż-żewġ Courseworks

1. Coursework 2 (kif imniżżel fis-sillabu taċ-ĊES)

SMIGĦ (3%) – Kisba 3; KITBA (3%) – Kisba 8


2. Coursework 4 (kif imniżżel fis-sillabu taċ-ĊES)

METALINGWA (3%) – Kisba 10; QARI (3%) Kisba 6


Aktar informazzjoni mis-sillabu

Coursework 2Smigħ – minn pġ. 45 sa pġ. 52. Eż. bis-silta “Il-Gremxula Maltija”.

Coursework 2Kitba – minn pġ. 53 sa pġ. 55. Eż. kitba ta’ riċetta.

Coursework 4Metalingwa – minn pġ. 66 sa pġ. 72. Eż. b’eżerċizzji tal-morfoloġija, is-sintassi u s-semantika.

Coursework 4Qari – minn pġ. 73 sa pġ. 80. Eż. b’silta “Il-Biedja Organika”.