Il-Coursework Yr 11

Matul il-Ħdax-il Sena jsir dan il-Coursework

Coursework 5* (kif imniżżel fis-sillabu taċ-ĊES)

LETTERATURA (3%) – Kisba 15; METALINGWA (3%) – Kisba 10

*Dan il-coursework hu obbligatorju u jrid isir skont kif indika l-bord fil-karta mudell.


Aktar informazzjoni mis-sillabu

Coursework 5Letteratura – minn pġ. 81 sa pġ. 87 – Eż. ta’ Referenza għall-Kuntest bil-poeżija “Żagħżugħ ta’ Dejjem”.

Coursework 5Metalingwa – minn pġ. 88 sa pġ. 94 – Eż. b’eżerċizzji tal-morfoloġija , is-sintassi u s-semantika.