Il-Courseworks Yr 10

Matul l-Għaxar Sena jsiru dawn iż-żewġ Courseworks

1. Coursework 1 (kif imniżżel fis-sillabu taċ-ĊES)

SMIGĦ (3%) – Kisba 3; LETTERATURA (3%) – Kisba 13


2. Coursework 3* (kif imniżżel fis-sillabu taċ-ĊES)

KITBA (3%) – Kisba 7; QARI (3%) Kisba 5


*Dan il-coursework hu obbligatorju u jrid isir skont kif indika l-bord fil-karta mudell.


Aktar informazzjoni mis-sillabu

Coursework 1Smigħ – minn pġ. 27 sa pġ. 36. Eż. bi djalogu bejn Ħuttafu u Prinċep.

Coursework 1Letteratura – minn pġ. 37 sa pġ. 44. Eż ta’ unseen bil-poeżija “Ħbiebi s-Siġar”

Coursework 3Kitba – minn pġ. 56 sa pġ. 58. Eż. il-proċess tal-kitba b’artiklu argumentattiv f’gazzetta.

Coursework 3Qari – minn pġ. 59 sa pġ. 65. Eż. b’silta “L-Afrika t’Isfel”.