Dwar il-maltikurja

Dan is-sit hu sors ta’ riżorsi għall-istudenti u l-għalliema tal-Malti fl-iskejjel tas-sekondarja. L-istudenti jistgħu jsibu noti, preżentazzjonijiet, mapep, filmati, tislibiet, karti tat-taħriġ u ħoloq għal siti oħra marbutin mal-Malti u awturi Maltin.

L-għalliema huma kontributuri f’dan is-sit. L-informazzjoni dettaljata dwar is-sillabi huma ta’ għajnuna kbira, kif ukoll dwar l-assessjar kontinwu, gwida fuq il-karti tal-eżamijiet, is-sillabu taċ-ĊES il-ġdid u kriterji ta’ suċċess.

Is-sit qiegħed fi proċess kontinwu ta’ evoluzzjoni. Jekk int għalliem/a jew student/a u għandek materjal li tixtieq tippubblikah hawnhekk, ikkuntattjana. Waħdek ma tistax tagħmel kollox imma flimkien nistgħu nkomplu nkabbru din il-banka ta’ riżorsi diġitali u tiggwadanja int, l-għalliema u l-istudenti kollha.

              Claire Zerafa                                               Ann Marie Schembri
claire.zerafa@maltadiocese.org         ann.marie.schembri@maltadiocese.org 

logosegretarjat

Il-Kapijiet tad-Dipartiment tal-Malti
Is-Segretarjat għall-Edukazzjoni Kattolika

This entry was posted in Dwarna. Bookmark the permalink.

Ħalli messaġġ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.