IL-PRESIDENT TA’ MALTA MARIE LOUISE COLEIRO PRECA TAPPELLA LI L-ISTUDENTI MALTIN GĦANDHOM IKUNU JAFU L-INNU MALTI, WAQT LEJLA F’ĠIEĦ IL-POETA NAZZJONALI DUN KARM PSAILA

pr142459aWaqt lejla li saret f’ġieħ il-poeta Nazzjonali Dun Karm Psaila, fil-Palazz ta’ Sant’ Anton, il-President ta’ Malta Marie Louise Coleiro Preca rrimarkat kemm hu ta’ niket għaliha li tinnota kemm studenti Maltin ma jafux l-innu Malti.

Sostniet li bħala ċittadini ta’ pajjiż li jgħożż l-identità, is-sovranità u l-istorja tiegħu, għandna nkunu kburin li aħna wkoll għandna l-Innu Nazzjonali tagħna li huwa msejjes fuq kliem li jgħaqqadna bħala Maltin, u mnebbaħ minn valuri ta’ solidarjeta’ li jsawwarna bħala poplu.  Huwa għalhekk li faħħret lill-Akkademja tal-Malti u lill-Ministeru tal-Edukazzjoni li ħasbu biex jistampaw kartelluni bl-Innu Malti biex jitqassmu fl-iskejjel primarji u sekondarji kollha kemm tal-istat kif ukoll tal-knisja u privati.

“ ’Il quddiem l-iskejjel se jingħataw ukoll diska kompatta biex il-kliem ta’ Dun Karm u l-melodija ta’ Robert Samut jibqgħu mnaqqxa għal dejjem f’qalbna.”

Il-President saħqet li l-Innu Malti ma nkitibx b’kumbinazzjoni u li warajh għandu ġrajja tassew interessanti u li  kull wieħed minna għandu jkun jafha.

Kellu jkun it-tabib Robert Samut li meta mitlub ikanta l-innu ta’ pajjiżu u rrealizza li Malta ma kellhiex innu nazzjonali tħajjar jikteb melodija huwa stess meta wasal lura pajjiżu mill-Università ta’ Edinburgh.

Samut semma’ l-melodija tiegħu lil Dr A.V. Laferla li kien direttur tal-iskejjel elementari tal-Gvern.

U min-naħa tiegħu, Laferla għadda l-kompożizzjoni lil Dun Karm – għax kellu stima kbira lejn il-poeta – biex jikteb kliem bil-Malti għaliha bil-ħsieb li l-melodija u l-versi, bħala innu ġdid, jibdew jitkantaw mit-tfal tal-iskejjel tal-Gvern.

“Uliedna jeħtieġ li jżommu f’moħħhom u jiftakru tul għomorhom li qabelxejn aħna nies ta’ fidi u għandna ngħożżu l-identità tagħna: tradizzjoni qadima li għandna ngħożżuha bħala wirt tagħna kollha kemm aħna.

Il-ħolma kbira li ħolmu missirijietna u ommijietna għandna ngħadduhielhom biex Malta tibqa’ Maltija, fl-ilsien u fil-qalb.”

Il-President Marie Louise Coleiro Preca qalet li b’dawn l-għodod f’idejna, tittama li fl-iskejjel kollha tagħna jinstema’ mill-ġdid jidwi l-Innu Nazzjonali tagħna.

Posted in Uncategorized

Wirt Malti – Ħrejjef u Mużika

Ruben Zahra 2

Il-Kavallier ta’ San Ġakbu f’kollaborazzjoni mal-Akkademja tal-Malti qiegħed jistieden lill-istudenti tas-sekondarja tat-Tieni Sena (Form 2) għal attività divertenti u mimlija tagħrif dwar elementi kulturali Maltin. Din l-attività għandha żewġ taqsimiet:

  • L-ewwel taqsima: Taħdita minn Ruben Zahra dwar l-istrumenti tradizzjonali Maltin. Din it-taħdita tinkludi wirja tal-istrumenti kif ukoll filmati dwar it-tradizzjoni mużikali Maltija.
  • It-tieni taqsima: Ħrejjef – filmat 3D ta’ animazzjoni diġitali ta’ erba’ ħrejjef Maltin.

Dan il-proġett se jsir bejn it-23 ta’ Frar u t-13 ta’ Marzu 2015. L-attività b’kollox tieħu siegħa u kwart: bejn id-9:30 u l-10:45. Il-prezz huwa ta’ €5 u ma tinkludix it-trasport li jrid jiġi organizzat direttament mill-iskola.

Din l-attività se ssir fiċ-ċinema tal-Kavallier ta’ San Ġakbu, li b’kollox tesa’ 105 persuni. L-ispazju huwa limitat u nħeġġukom tinkitbu minnufih.

L-għalliema u l-LSAs li jattendu flimkien mal-istudenti jidħlu mingħajr ħlas. Għal tagħrif ieħor ikkuntattjaw lil:

Amanda Palmier
Koordinatriċi tal-Programmi tal-Iskejjel
Il-Kavallier ta’ San Ġakbu, Iċ-Ċentru tal-Kreattività, Il-Belt VLT 1060.
Tel (356) 2122 3200 Fax (356) 2122 3218
Indirizz elettroniku: schoolprogrammes@sjcav.org
Posted in Uncategorized

F’Ottubru niftakru fil-poeta nazzjonali tagħna

PrimarjaKull meta nibdew sena skolastika ġdida, f’Ottubru, niftakru u nfakkru lil Dun Karm. Forsi din it-tfakkira wieħed jista’ jidraha u kultant tiġi xi sena u jħoss li “dejjem l-istess”. Iżda kull min iħobb il-Malti, l-ilsien nattiv tagħna, l-ilsien nazzjonali tagħna, l-ilsien li bih naraw u ninterpretaw id-dinja tagħna, żgur li jħoss għożża ħelwa meta jiftakar x’għamel dan il-bniedem kbir. Dun Karm tħabbeb mal-poeżija, bil-Malti. Meta Dun Karm uża l-Malti fl-espressjoni artistika tiegħu, kien qiegħed jagħmel xi ħaġa straordinarja għax f’dak l-att hu kien qed jgħolli l-ilsien nattiv tagħna fl-ogħla livell li jista’ jitqiegħed. Dun Karm uriena li l-Malti huwa tajjeb daqs kull lingwa oħra sabiex nesprimu ruħna artistikament dwar il-ħajja. Għal dan żgur li t-tfakkira f’Dun Karm tibqa’ rilevanti, ġdida u friska kull sena. Lil Dun Karm inroddulu ħajr minn qalbna u l-memorja tiegħu tibqa’ ħajja permezz ta’ dik il-ħlejqa li tieħu l-ħajja kull meta naqrawha: il-poeżija.

SekondarjaL-Akkademja tal-Malti ħadet l-inizjattiva tistampa numru ta’ kartelluni sbieħ bil-kliem tal-Innu Malti. Il-proġett kien f’idejn Olvin Vella, Victor Fenech u Trevor Żahra. Il-ħsieb ta’ dan il-proġett kien li, bl-appoġġ tal-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol, kull klassi tal-Primarja (fl-iskejjel tal-Gvern, tal-Knisja u Indipendenti) jkollha kartellun bl-innu nazzjonali. Inħadem ukoll kartellun ieħor biex jitwaħħal f’post prominenti f’kull skola tas-sekondarja.

Tul din is-sena skolastika se nkunu qed inqassmu dawn il-kartelluni fl-iskejjel. Inħeġġukom biex inkantaw l-innu nazzjonali kuljum fil-laqgħat ta’ filgħodu.

Posted in Uncategorized